Martin Ondrejička

Martin Ondrejička
" Spolupráca s Rudkom Sivčákom začala ako "z núdze cnosť" ale čoskoro sa zmenila na absolútnu nevyhnutnosť a neskôr priam závislosť. Najskôr bola hnacou silou neexistencia ľaváckych gitár, neskôr túžba po vysokej kvalite s jasnou predstavou o nástroji ako takom.
Čím hlbšie priateľstvo sa medzi nami tvorilo, tým exkluzívnejšie nástroje vznikali. Už teraz mam zimomriavky z nášho ďalšieho spoločného diela. "http://www.rust2dust.sk/http://www.youtube.com/watch?v=-3SmURy0nlk
http://www.youtube.com/watch?v=1b7Em4WXjro
http://www.youtube.com/watch?v=tRUqF8kul9w
http://www.youtube.com/watch?v=UCYvWXR33QI
http://www.youtube.com/watch?v=DSLwAIt1rW4
http://www.youtube.com/watch?v=Z74w-Rl3DaY
Contact
Sivcak guitars
029 56 Zákamenné 142
Slovakia
Our Sellers
Tel.: +421 43 559 25 88
Fax : +421 43 550  56 22
Mobil: +421 907 606 180
Mobil: +421 908 425 716
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.